JS-P veneenohjaajakoulutus (VOK)

Veneenohjaajakoulutuksen ennakkotapaaminen järjestetään Teamsissa 24.4. Teoriaosa järjestyy 28.-30.5. ja Päijänteen käytännönosa 13.-15.8.

Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen erikseen määritellyn partioaluksen päällikkönä päiväolosuhteissa piirin meripartio-ohjaajan kyseiselle alukselle hyväksymällä harjoitusvesialueella. Suuremmilla aluksilla kurssin tavoitteena on valmistaa toimimaan aluksen vahtipäällikkönä. Lippukunnan koulutusaluksen hallinta ja aluksen hyvä peruskäsittely ovat keskeisiä tavoitteita.

Teoriaosat järjestetään alustavasti Joensuussa, Jyväskylässä, Mikkelissa sekä Savonlinnassa samaan aikaan turvallisuus huomioiden, jos koronatilanne tämän sallii. Teoriaosalla ei ole tarjolla majoitusta eikä ruokailua. Käytännönosat järjestetään vesillä liikkuen ja vesialueet ovat alustavasti Päijänne ja Saimaa.

Miksi: Saat koulutusta ja valmiuksia partioaluksen ohjaamiseen ja meripartiotoimintaan.

Kenelle: Kurssi on tarkoitettu vähintään 15-vuotiaille meripartiotoiminnasta kiinnostuneille partiolaisille.

Hinta: 90 euroa

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.03.2021